Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

1) Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing. Door zijn aankoop online te doen, aanvaardt de klant onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

2) Levering

De leveringstermijnen zijn louter informatief en kunnen in geen enkel geval bindend zijn. De levering wordt zo snel mogelijk uitgevoerd na de betaling van het factuurbedrag op onze bankrekening. D.Trends bvba is niet verantwoordelijk voor mogelijke vertragingen te wijten aan onvoorziene en onbeheersbare problemen in het vervoer van de goederen. De leveringstermijnen gaan van twee tot zeven dagen naargelang het vervoermiddel, de regio en onze voorraad. Elk artikel dat wij niet in voorraad hebben, wordt pas na betaling besteld.

 

3) D.Trends bvba

Distributie en ophalen : Oude Iepersestraat, 64 8870 Izegem België – Maatschappelijke zetel : Molstraat, 81 8870 Izegem België. Tel.:051/322801 - mail: d.trends@telenet.be

BTW: BE 0899 296 205

 

4) Prijzen

De prijzen die op onze webshop vermeld staan, worden in euro aangegeven en zijn inclusief BTW en andere taksen. De goederen worden verkocht ‘af magazijn’. Het vervoer van de goederen is dus niet in de prijs begrepen.

 

5) Betaling

De online aankopen worden pas verstuurd nadat we hun betaling op onze bankrekening ontvangen hebben. De betalingstermijn voor een bankoverschrijving is zeven dagen. Indien we na deze termijn geen betaling ontvangen hebben, wordt de bestelling automatisch geannuleerd zonder voorafgaande kennisgeving.

Algemeen: het uitblijven van de betaling van een factuur of een wissel op de vervaldag maakt van rechtswege alle andere onbetaalde facturen of wissels onmiddellijk opeisbaar en kan leiden tot de annulering van de lopende bestellingen. Elke op de vervaldag onbetaalde factuur wordt vanaf de vervaldag automatisch en van rechtswege verhoogd met een verwijlinterest van 1% per maand. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op of na de vervaldag, zonder ernstige reden, wordt het schuldsaldo verhoogd met 12%, met een minimum van 50 euro en een maximum van 2000 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

 

6) Herroepingsrecht

Overeenkomstig de wettelijke beschikkingen, heeft de koper het recht de goederen binnen de veertien dagen zonder opgave van redenen terug te sturen. De koper draagt zelf de kosten van het terugzenden van de goederen. De goederen moeten in goede staat en in hun oorspronkelijke verpakking teruggestuurd worden, samen met alle documenten en gebruiksaanwijzingen. De terugzending van de goederen moet schriftelijk per aangetekende brief aan volgend adres meegedeeld worden: D.Trends bvba Oude Iepersesrtraat 64 8870 Izegem België, of per email naar: d.trends@telenet.be. Na ontvangst en controle van de goederen wordt het bedrag terugbetaald op het bankrekeningnummer dat de klant ons opgegeven heeft. Indien de goederen ons niet in goede staat terugbezorgd worden, zal de terugbetaling niet plaatsvinden en wordt de klant per email hiervan verwittigd. De goederen blijven dan ter beschikking van de klant in ons magazijn van Izegem, en dit voor een termijn van vier weken na het opsturen van onze niet-aanvaardingsmail. De goederen kunnen altijd teruggestuurd worden nadat de klant de vervoerkosten hiervoor betaald heeft. Opgelet: de niet-standaard bestellingen en aankopen worden niet teruggenomen.

 

7) Garantie

De wettelijke garantie is van toepassing.

 

8) Dienst na verkoop

Beschadigde goederen worden naar Izegem teruggestuurd. De klant draagt de kosten van het vervoer van en naar zijn adres, alsook de arbeidskosten van de herstelling, zelfs voor herstellingen onder garantie.

 

9) Klachtenregeling

Alle klachten m.b.t. schade te wijten aan het vervoer moeten onmiddellijk bij ontvangst van de goederen gemeld worden. Alle andere klachten dienen binnen acht dagen na leveringsdatum ons schriftelijk te bereiken.

 

10) Webshop-Website

De informatie op onze website wordt te goeder trouw gegeven. Vergissingen zijn echter altijd mogelijk en daarvoor kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor de links die zich op onze site bevinden (fabrikanten, invoerders, leveranciers, enz.) en voor hun inhoud.

 

11) Privacy

De gegevens van onze klanten worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt.

 

12) Ingeval van betwistingen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

13) Alle geleverde goederen blijven onze eigendom totdat de koper al zijn verplichtingen volledig heeft nagekomen.

 

D-Trends levert ook doe-het-zelfkits voor zowel het centrale stofzuigsysteem als de verscheidene ventilatiesystemen.

Bestel nu uw toebehoren via onze webshop

Nieuwsbrief